Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

App-Kit-0.63

Sidan uppdaterades

A Lazy Façade to simplify your code/life

Changes for 0.63 – 2020-10-23T11:03:54Z

 • adjust warning test regex to match better (e.g. d5b5d78a-6752-11e3-ace4-6da5dfbfc7aa)
 • change arbitrary module name in test to avoid "CGI will be removed from the Perl core distribution in the next major release. Please install it from CPAN." breaking TAP (d7e824b8-6752-11e3-ace4-6da5dfbfc7aa)
 • attempt more universal failure in test (e.g. 75564f20-675a-11e3-bd14-e3bee4621ba3)
 • make fs->bindir() work w/ PSGI/Plack $0
 • add str->rand
 • add fs->appdir
 • add JSON and YAML methods to str()
 • add fs->is_safe_part and fs->is_safe_path
 • add str->trim
 • add str->sha512
 • add str->epoch, str->attrs, str->escape_html
 • fix tets for prl 5.32
Svenska:

En lat fasad för att förenkla din kod / liv

Ändringar för 0.63 – 2020-10-23T11: 03: 54Z

 • justera varningstest regex så att det passar bättre (t.ex. d5b5d78a-6752-11e3-ace4-6da5dfbfc7aa)
 • ändra godtyckligt modulnamn i test för att undvika "CGI kommer att tas bort från Perl-kärnfördelningen i nästa större version. Installera den från CPAN." bryta TAP (d7e824b8-6752-11e3-ace4-6da5dfbfc7aa)
 • försök med mer universellt fel i testet (t.ex. 75564f20-675a-11e3-bd14-e3bee4621ba3)
 • få fs-> bindir () att fungera med PSGI / Plack $ 0
 • lägg till str-> rand
 • lägg till fs-> appdir
 • lägg till JSON- och YAML-metoder i str ()
 • lägg till fs-> is_safe_part och fs-> is_safe_path
 • lägg till str-> trim
 • lägg till str-> sha512
 • lägg till str-> epok, str-> attrs, str-> escape_html
 • fixa tetter för prl 5.32

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *