Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Archive-Libarchive-0.06

Sidan uppdaterades

Modern Perl bindings to libarchive

Changes for 0.06 – 2022-09-22T05:19:04Z

  • Documentation improvements (gh#41)
  • Removed two memory leaks that happen in some circumstances for Archive::Libarchive::ArchiveRead (gh#36, gh#42)
  • Archive::Libarchive will now prefer libraries provided by Alien::Libarchive3 over the system provided libraries (gh#40, gh#43)
Svenska:

Moderna Perl-bindningar till libarchive

Ändringar för 0.06 – 2022-09-22T05:19:04Z

  • Dokumentationsförbättringar (gh#41)
  • Tog bort två minnesläckor som inträffar under vissa omständigheter för Archive::Libarchive::ArchiveRead (gh#36, gh#42)
  • Archive::Libarchive kommer nu att föredra bibliotek som tillhandahålls av Alien::Libarchive3 framför de systembiblioteken (gh#40, gh#43)

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.