Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Catmandu-Identifier-0.15

Sidan uppdaterades

Namespace fixing around identifiers (for normalization, validation, etc.), e.g. ISBN, ISSN

Changes for 0.15 – 2022-06-22T15:21:06Z

  • remove travis-ci config and add github actions
  • upgrade dependencies
Svenska:

Namnutrymmesfixering runt identifierare (för normalisering, validering, etc.), t.ex. ISBN, ISSN

Ändringar för 0.15 – 2022-06-22T15:21:06Z

  • ta bort travis-ci config och lägg till github-åtgärder
  • uppgraderingsberoenden

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.