Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

CPAN

Vi har en egen svensk CPAN-spegling som återfinnes via http eller ftp här:

Speglingen har 100-mbit uppkoppling och går mycket snabbt. Spegeln uppdateras varje timme med nya moduler.


Senaste nya och uppdaterade CPAN moduler:

Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades
Uppdaterades