Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Crypt-LE-0.36

Sidan uppdaterades

Let’s Encrypt API interfacing module and client.

Changes for 0.36

 • Updates to reflect support for other ACME-compatible CAs/servers.
 • Disabling Let’s Encrypt specific shortcut when custom servers are used.
 • Support for custom ACME servers with custom named directory endpoints.
 • Support for custom ACME servers using older specifications.
 • Multi-webroot fix.
 • Documentation update.
 • Dockerfile and examples update.
Svenska:

Låt oss kryptera API-gränssnittsmodul och klient.

Förändringar för 0,36

 • Uppdateringar för att återspegla stöd för andra ACME-kompatibla CA: er / servrar.
 • Inaktivera Låt oss kryptera en specifik genväg när anpassade servrar används.
 • Stöd för anpassade ACME-servrar med anpassade namngivna katalogändpunkter.
 • Support för anpassade ACME-servrar med äldre specifikationer.
 • Multi-webroot fix.
 • Dokumentationsuppdatering.
 • Dockerfile och exempel uppdateras.

Taggar: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *