Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

D64-Disk-Layout-Dir-0.06

Sidan uppdaterades

Handling entire Commodore (D64/D71/D81) disk image directories in pure Perl

Changes for 0.06 – 2021-01-18

  • improvement: an empty sector link value is now initialised for all empty sectors when fetching directory data via "data" and "sectors" methods
Svenska:

Hanterar hela Commodore (D64 / D71 / D81) diskbildskataloger i ren Perl

Ändringar för 0,06 – 2021-01-18

  • förbättring: ett tomt sektorlänksvärde initialiseras nu för alla tomma sektorer när man hämtar katalogdata via "data" och "sektorer" metoder

Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *