Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Dist-Mgr-1.04

Sidan uppdaterades

Automation for Perl distribution creation, integration, pre-release, release and post-release tasks.

Changes for 1.04 – 2021-01-13

 • Change -x to -w in distmgr POD
 • Moved distmgr POD from binary to separate POD file
 • Add distmgr command process flow documentation to the README (closes #37)
 • Added config file integration (config(), config_file(), distmgr config) (closes #40)
 • Regex cleanup in test files that check the current working directory (some CPAN testers dump the dist into a numbered directory)
 • Added copyright bump functionality (copyright_bump(), copyright_info()) (closes #32)
 • We now save an existing config file before testing, and restore it after
 • Check if git status differs before waiting for CI tests to complete
Svenska:

Automation för Perl-distribution, integrering, pre-release, release och post-release-uppgifter.

Ändringar för 1.04 – 2021-01-13

 • Ändra -x till -w i distmgr POD
 • Flyttade distmgr POD från binär till separat POD-fil
 • Lägg till distmgr kommandoprocessflödedokumentation till README (stänger # 37)
 • Lagt till konfigurationsfilintegration (config (), config_file (), distmgr config) (stänger # 40)
 • Rengöring av Regex i testfiler som kontrollerar den aktuella arbetskatalogen (vissa CPAN-testare dumpar distansen i en numrerad katalog)
 • Tillagd copyright bump-funktionalitet (copyright_bump (), copyright_info ()) (stänger # 32)
 • Vi sparar nu en befintlig konfigurationsfil innan vi testar och återställer den efter
 • Kontrollera om git-status skiljer sig innan du väntar på att CI-tester ska slutföras

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *