Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Dist-Zilla-PluginBundle-DROLSKY-1.12

Sidan uppdaterades

DROLSKY’s plugin bundle

Changes for 1.12 – 2021-01-08

  • Fixed a bug in the generated precious.toml config for perlcritic.
  • Added podchecker and podtidy to the generated precious.toml.
  • Added a helper to generate some additional dev tooling to bootstrap installing precious and omegasort, as well as a pre-commit script and a helper to set that up.
  • Added a plugin that updates the dist.ini to depend on the latest version of this bundle.
Svenska:

DROLSKYs plugin-paket

Ändringar för 1.12 – 2021-01-08

  • Åtgärdade ett fel i den genererade precious.toml-konfigurationen för perlcritic.
  • Lade till podchecker och podtidy till den genererade precious.toml.
  • Lade till en hjälpare för att generera ytterligare dev-verktyg för att starta upp installation av värdefullt och omegasort, samt ett pre-commit-skript och en hjälpare för att ställa in det.
  • Lade till ett plugin som uppdaterar dist.ini för att bero på den senaste versionen av detta paket.

Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *