Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

HTML-Spelling-Site-0.6.0

Sidan uppdaterades

a system/framework for spell-checking an entire static HTML site.

Changes for 0.6.0 – 2020-06-29

  • Cache the SHA-256 base64 digests and use it in addition to the timestamps.
  • Convert from using IO::All to using Path::Tiny; subsequent cleanups.
Svenska:

ett system / ramverk för stavningskontroll av en hel statisk HTML-webbplats.

Ändringar för 0.6.0 – 2020-06-29

  • Cachera SHA-256 base64-digereringen och använd den utöver tidstämplarna.
  • Konvertera från att använda IO :: Alla till att använda Path :: Tiny; efterföljande saneringar.

Taggar: , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *