Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Math-Matrix-0.93

Sidan uppdaterades

multiply and invert matrices

Changes for 0.93 – 2021-01-12

  • The test is_deeply() does string comparison, so avoid negative zeros in test data and output from tests. Also round test output where the output may be slightly off from an integer.
  • Require Math::Trig version 1.06 so Math::Trig::Inf() is available.
  • Update the SUPPORT section to reflect that CPAN RT will be closing down on 1st March 2021.
  • Add support for negative integer powers in mpow().
Svenska:

multiplicera och invertera matriser

Ändringar för 0,93 – 2021-01-12

  • Testet is_deeply () gör strängjämförelse, så undvik negativa nollor i testdata och utdata från test. Även rund testutgång där utdata kan vara något av från ett heltal.
  • Kräva matematik :: Trig version 1.06 så Math :: Trig :: Inf () är tillgänglig.
  • Uppdatera SUPPORT-avsnittet så att CPAN RT stängs den 1 mars 2021.
  • Lägg till stöd för negativa heltalskrafter i mpow ().

Taggar: , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *