Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

MIME-Lite-HT-HTML-0.06

Sidan uppdaterades

Create HTML mail with MIME::Lite and HTML::Template

Changes for 0.06

  • updated AUTHOR mail
  • avoid running POD tests on install, make them author tests only
  • reworked README file to be more than just a copy of the POD
  • fix spelling issues
Svenska:

Skapa HTML-post med MIME :: Lite och HTML :: Mall

Ändringar för 0,06

  • uppdaterad AUTHOR-e-post
  • undvik att köra POD-tester vid installationen, gör dem endast författartester
  • omarbetad README-fil för att vara mer än bara en kopia av POD
  • fixa stavningsproblem

Taggar: , , , ,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *