Perl – Programspråket - Den svenska delen

https://perl.se
 

Om Perl

Perl är ett skriptat progammeringsspråk skapat av Larry Wall år 1987. Larry är utbildad lingvist har Perl, liksom naturliga språk, mindre inriktning på struktur och mer på flexibilitet.

Perls motto är Det finns mer än ett sätt att göra det på. Som exempel har Perl syntaxstöd för att implementera program procedurellt, objektorienterat och till och med visst stöd för funktionell programmering.

Perl är ett gammalt och generellt språk och kan användas till mycket.

Perl är fri och öppen mjukvara och distribueras under antingen GNU General Public License eller Artistic License[1]. Det finns tillgängligt för de flesta plattformar och operativsystem; bl a GNU/Linux, FreeBSD, Mac OS X och Microsoft Windows. Perl har ett stort arkiv med tilläggsbibliotek (moduler) som ligger under CPAN, där utvecklare kan få tag på färdigskriven kod för många vanliga sysslor och behöver således ej skriva egen kod.